Onderzoek

Schilderijen, kunstnijverheid, archeologie en archief krijgen betekenis door het verhaal dat wij als museum hierover vertellen. Die verhalen zijn niet statisch, maar ontwikkelen zich door nieuwe inzichten en de maatschappelijke actualiteit. Daarom doet het Dordrechts Museum actief onderzoek naar de collectie in haar lokale, regionale en (inter)nationale context. Vaak vormt een tentoonstelling de aanleiding, maar ook restauraties of ander onderzoek inspireren tot een nieuwe kijk op onze collectie. Daarnaast doen we continu onderzoek naar de herkomst van kunstwerken.

Retoucheren van een werk van Aelbert Cuyp.

Aelbert Cuyp

Onderzoek in het kader van de tentoonstelling In het licht van Cuyp (najaar 2020), waarin de invloed van de Dordtse schilder Aelbert Cuyp op de latere Engelse landschapschilderkunst van onder meer Gainsborough, Constable en Turner wordt onderzocht. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een tentoonstellingspublicatie (ook Engelstalig). Voor meer info: conservator Sander Paarlberg.

Jan Veth

Onderzoek en digitalisering van het archief van Jan Veth in samenwerking met het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en het Rijksmuseum. Dit project is ter gelegenheid van de tentoonstelling over Jan Veth (najaar 2021). Het project mondt uit in een gedrukte publicatie (tentoonstelling) en latere online-publicatie (ontsluiting correspondentie/archief). Voor meer info: conservator Quirine van der Meer Mohr.

Dordtse portretkunst 1550-1700

Een inventarisatie en analyse van de Dordtse portretkunst van 1500-ca.1700. De portretkunst ontwikkelde zich van donorportretten in religieuze voorstellingen tot een zelfstandig genre in de 17de eeuw. In Dordrecht was de portretkunst een van de belangrijkste genres in de schilderkunst. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met Rudi Ekkart/Doek Art,  RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en de Vereniging Oud-Dordrecht. Een publicatie en tentoonstelling zijn voorzien voor 2025. Voor meer info: conservator Marianne Eekhout.

Restauratieonderzoek

Materiaal-technisch onderzoek is noodzakelijk om meer te weten te komen over de kunstwerken in de collectie van het museum. Soms is een nadere materiaal-technische analyse nodig voor een goede beslissing over de aanpak van een restauratie. Soms voor een toeschrijving of een datering. De komende jaren gaat het onder meer om vergelijkend onderzoek naar werken van de familie Cuyp. Bij werk op papier gaat het vooral om materiaal-technisch onderzoek in het kader van conserverende behandelingen en restauratie. Sinds 2012 werkt het Dordrechts Museum samen met de opleiding tot restaurator bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). De samenwerking kent drie vormen: restauratie, onderzoek en stages. Voor meer info: schilderijenrestaurator Lidwien Speleers,  en papierrestaurator Vera van Kempen-Keijzers.

Simon van Gijn met zijn prenten.

Huis Van Gijn

Onderzoek naar de persoon Simon van Gijn en zijn naaste familie (zijn bezittingen, beroep en sociaal leven) en het dagelijks leven en wooncultuur in de 19de eeuw. Doel hiervan is een nieuw (publieks)boek ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Van Gijn in 2022 en het verder versterken van de huiselijke inrichting van het huis. Voor meer info: conservator Wyke Sybesma.

Archeologie

Archeologisch onderzoek en restauratie vindt vooral op objectniveau plaats. Hiervan wordt verslag gedaan in Culthure Magazine en op Facebook door middel van het presenteren van topstukken op Facebook–Dordrecht Ondergronds. Voor meer info: conservator Deborah Paalman, dbs.paalman@dordrecht.nl. 

Oral history

Mede op basis van de tentoonstelling Ode aan Dordrecht (2020) wordt gewerkt aan een doorlopend Oral History project over Dordtse verhalen. Voor meer info: conservator Marianne Eekhout en gemeentearchivaris Teun de Bruijn.

 

Sluit het Verborgen Museum