Toegankelijkheidsverklaring

Het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, Het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht streven ernaar dat iedereen alle informatie op hun websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. 

Er is uitgebreid  handmatig onderzoek uitgevoerd naar de status van de sites en de acties die nodig zijn om aan de eisen te voldoen. De sites voldoen op een aantal punten niet (bv. alt teksten, contrast, voorleesfunctie werkt niet). Door de verouderde techniek van de huidige websites is het technisch niet mogelijk dit te verbeteren en hiermee te voldoen aan de eisen. Met de bouw van nieuwe websites zullen we op alle punten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De vernieuwing van de sites wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2021 is gestart met vernieuwing van de website van het Dordrechts Museum.

 

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Klik hier

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze websites toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met Heleen van ’t Hoff, websitebeheerder.

Toegankelijkheid WordPress

Deze website maakt gebruik van het WordPress platform. WordPress laat haar online software periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lost gevonden knelpunten duurzaam op.

Sluit het Verborgen Museum