Toegankelijkheidsverklaring

Het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, Het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht streven ernaar dat iedereen alle informatie op hun websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. 

22-09-20: Omschrijving huidige situatie:

  1. Wij hebben het toegankelijkheidsonderzoek voor Huis Van Gijn uitgevoerd. Hieruit volgen een aantal verbeterpunten die gelden voor alle websites van de verschillende locaties.
    Deze kunnen wij gedeeltelijk zelf oplossen (o.a. aanpassen PDF’s, toevoegen van metatags en beeldbeschrijving).
    Wij zijn bezig met een pilot om video’s te voorzien van audio descriptie en ondertiteling. Gezien de hoeveelheid video’s op onze websites, streven wij ernaar dit in 2021 af te hebben.
    Een aantal andere punten (o.a. het kleurcontrast in het navigatiemenu) moet worden opgelost door de vormgever van de websites. Dit wordt ook in 2021 in gang gezet.
  2. Het ontwerpen en maken van nieuwe websites staat voor de komende jaren op de planning. In 2021 wordt hiermee gestart. Als eis voor de nieuwe websites is meegenomen dat deze geheel moeten voldoen aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid.

 

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Klik hier

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze websites toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met Heleen van ’t Hoff, websitebeheerder.

Toegankelijkheid WordPress

Deze website maakt gebruik van het WordPress platform. WordPress laat haar online software periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lost gevonden knelpunten duurzaam op.

Sluit het Verborgen Museum