Privacy Statement en Cookiebeleid

Privacy Statement

Voor het Dordrechts Museum is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Dordrechts Museum is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Indien u via deze websites aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Dordrechts Museum u van tijd tot tijd informeert over activiteiten en producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Dordrechts Museum meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar website@dordrechtsmuseum.nl.

Het Dordrechts Museum verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Het Dordrechts Museum is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Hiermee kunnen we het gebruikersgemak van de website verbeteren.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze websites behoren toe aan het Dordrechts Museum of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan het Dordrechts Museum en vrijwaren het Dordrechts Museum derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van het Dordrechts Museum worden verveelvoudigd. Mocht het Dordrechts Museum op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft het Dordrechts Museum het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookiebeleid

Sluit het Verborgen Museum