Vereniging Dordrechts Museum

Sinds 1842 in beeld

De leden van Vereniging Dordrechts Museum (VDM) zijn behalve geïnteresseerd in kunst, ware ambassadeurs van het museum. VDM organiseert lezingen, excursies concerten en andere activiteiten. Zij geeft financiële steun aan publicaties en werkt samen met het museum. Veel leden zijn als vrijwilliger betrokken.

Activiteiten

VDM organiseert bijna maandelijks activiteiten die alleen voor leden bestemd zijn. Uitgangspunt daarbij is de verbinding met de eigen musea en de collectie Dordrecht. Twee keer per jaar bezoeken we interessante exposities elders in de regio of wat verder weg. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende doelgroepen binnen ons ledenbestand (leeftijd, interesses).

Vriend worden

Bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur en draagt u in Dordrecht de musea een warm hart toe?  Bent u, net als anderen, van mening dat het mooi zou zijn als vele mensen uit Dordrecht en omgeving betrokken zijn bij een van de oudste verenigingen uit hun stad? Word dan lid van VDM.

Huidige leden weten als geen ander wat een lidmaatschap van VDM betekent. Mede door hen verhalen veel mensen over het Dordrechts Museum, Huis van Gijn en Hof van Nederland en wordt de Dordtse kunstcollectie rijker en sterker doorgegeven aan de generaties na ons.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid door het inschrijfformulier in te sturen en de contributie van € 45.- over te maken naar: NL 16 INGB 0003 3958 96 ten name van Vereniging Dordrechts Museum. U ontvangt dan per omgaande een bevestigingsbericht, een welkomstpakket en de ledenpas. Met de pas heeft  u voor 2 personen recht op gratis toegang tot de drie Dordtse musea en u kunt deelnemen aan verenigings-activiteiten. Bovendien ontvangt u het museummagazine ‘Culthure’ en onze seizoensberichten met het laatste nieuws.

A rare case of exceptional confusion | Joost Krijnen | 2013

De Scheffer 2015

Joost Krijnen is de winnaar van De Scheffer 2015, een aanmoedigingsprijs van Vereniging Dordrechts Museum (VDM) voor jonge beeldend kunstenaars. De prijs bestaat uit de aankoop van een werk van de winnaar en een solotentoonstelling die georganiseerd wordt door het Dordrechts Museum. De aankoop wordt opgenomen in de museumcollectie.

Schefferfonds

Door inzet van middelen uit het door de vereniging opgerichte Schefferfonds wordt tweejaarlijks De Scheffer (stimulans voor jonge en beginnende kunstenaars) uitgeschreven. In het tussenliggende jaar vindt vanuit het fonds een kunstaankoop plaats.

Contactgegevens

U kunt de Vereniging bereiken via e-mail info@verenigingdordrechtsmuseum.nl.

Sluit het Verborgen Museum