Vriendschap verrijkt

Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum 25 jaar

Vriendschap maakt rijker. U steunt elkaar, deelt kennis en passie en verruimt elkaars blik. Dat sluit mooi aan bij de visie van het Dordrechts Museum, waar men gelooft dat historisch besef en gevoel voor schoonheid het leven van mensen verrijkt en zo bijdraagt aan een betere maatschappij. Een nobele drijfveer, waar de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum graag een bijdrage aan leveren.

Met onze kennis en financiële draagkracht ondersteunen wij het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland. Het bestuur van de stad heeft fors geïnvesteerd in kunst en cultuur. Toch blijft extra steun nodig om de Collectie Dordrecht te onderhouden en uit te kunnen breiden. Om dat te realiseren zijn de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum (BDM) opgericht.

Binnen de Bedrijfsvrienden is het bedrijfsleven vertegenwoordigd; maar ook de vrije beroepen en particulieren sluiten zich bij ons aan. De vrienden zijn ingedeeld in drie categorieën, met elk hun ruimhartige tegenprestaties. Maar belangrijker nog dan die tegenprestaties, is dat BDM u een fantastisch platform biedt om in een stijlvolle omgeving nieuwe contacten te leggen en deze te verdiepen tot ware vriendschappen.

Word Vriend; het Dordrechts Museum heeft u nodig!

Contact

Heeft u vragen of wilt u het Dordrechts Museum graag ondersteunen door vriend te worden? De secretaris, Jolanda Cornelissen, is bereikbaar op telefoonnummer 078-6213143, of via jolandacornelissen@xs4all.nl.

Sluit het Verborgen Museum