Gebroeders van Strij

De schilderswinkel

Herinrichting zalen vaste collectie

De Van Strij– en Schouman-zalen zijn wegens herinrichting vanaf 6 juni gesloten voor publiek. De Rembrandt– en Cuyp-zalen vanaf maandag 12 juni. Begin juli gaan de zalen weer open. Wij danken u voor uw begrip.

Als zonen van een gerenommeerde huis- en decoratieschilder werden de gebroeders Van Strij opgeleid om het bedrijf over te nemen. Zij volgden tekenlessen in Antwerpen en Abraham was in 1774 één van de oprichters van Teekengenootschap Pictura, wat nog steeds bestaat.

De broers hadden ieder hun eigen specialisme die ze gebruikten binnen hun kunstbedrijf: Jacob schilderde landschappen en Abraham richtte zich op portretten en genretafereeltjes.

Behangselschilderingen, die in de achttiende eeuw enorm populair waren, vormden het belangrijkste gezamenlijke werk. De broers konden een compleet kamerontwerp aanleveren, met schilderingen en betimmering. In de negentiende eeuw raakte deze behangselschilderingen weer uit de mode; velen verdwenen naar het buitenland, anderen werden versneden tot een kleiner formaat. De twee complete beschilderingen die in het Dordrechts Museum bewaard zijn gebleven, zijn hiermee uniek te noemen.

De broers pasten in de negentiende eeuw hun productie aan de vraag aan. In hun schilderijen is duidelijk de invloed van schilders uit de Gouden Eeuw zichtbaar. Abraham en Jacob wilden hun voorbeelden niet alleen evenaren, maar zelfs overtreffen in helderheid. Dat lukte door op inventieve wijze door, anders dan hun voorgangers, niet op een donkere, maar op een witte achtergrond te schilderen.

Portret van Jacob van Strij_ P. Wonder

Doordat hij vanaf 1780 last had van ernstige jicht vloog Jacob in zijn werk nogal eens uit de bocht. Toch trotseerde hij zelfs de gure kou om een winterlandschap te schetsen. Dat werkte hij vervolgens uit in zijn atelier. Zijn tekenhand raakte uiteindelijk misvormd.

Portret van Jacob van Strij | P. Wonder Dordrechtsmuseum
Portret van Abraham van Strij_ P. Wonder

Abraham portretteerde Dordtenaren van aanzien: regenten, burgemeesters of kooplui van stand. Ook maakte hij portretten van kinderen en van zijn familieleden. Er zijn zo’n veertig portretten van zijn hand bekend.

Portret van Abraham van Strij |P. Wonder Dordrechtsmuseum
Abraham van Strij was in 1774 een van de oprichters van Teekengenootschap Pictura, het oudste tekengenootschap van Nederland.
Abraham van Strij De tekenles
De tekenles | Abraham van Strij Dordrechtsmuseum

De tekenles

Bij het Dordtse Teekengenootschap Pictura, dat nog steeds bestaat, kwamen kunstenaars bij elkaar om zich te oefenen in het tekenen. Ze kopieerden prenten en tekeningen en werkten naar gips- of levend model. Door vriendschappelijke competitie wilden ze hun niveau verhogen.Twee avonden per week kwamen de leden samen. ’s Winters werden lezingen gehouden en waren kunstliefhebbers ook welkom. Er was ook een afdeling voor de bestudering van bouwkunde.

Samenwerking

Toen de broers Van Strij in 1787 de schilderswinkel van hun vader Leendert overnamen, lieten zij een akte opstellen met afspraken over hun samenwerking. Daarin somden ze ook hun werkzaamheden op. Een uitgebreid repertoire: ‘schilderen met het penseel in olie of waterverf, van pourtraitter, behangsels, kabinet-, schoorsteen- en diergelijke stukjes, het vergulden van gebruyneert goudt op olie en het verwen van huyzen, thuynen, rijtuygen, scheepen en diergelijken of wat maar eenigzints meeder of anders tot de affairen van schilderen en vergulden of verwen behoort.’

In de schilderswinkel van de gebroeders Van Strij kon je complete kamers bestellen, inclusief beschilderd behang en een mooie betimmering. Het was een ware hype in de 18de eeuw en de broers hadden een uitgebreid repertoire waar de klant uit kon kiezen. Wat maakte zo’n ‘kamer in ’t rond’ zo gewild?
Sluit het Verborgen Museum