Nieuwe wegen

schilderkunst rond 1900

Een nieuwe eeuw, een nieuw kijk. Hoe verder na de vernieuwingen van impressionisme en art nouveau? Rond 1900 waren kunstenaars in Nederland zoekende. Zetten ze oude tradities voort of juist niet? In het buitenland – Brussel, Parijs – werd radicaal vernieuwd. Schilders als Jan Toorop en Isaac Israels reisden af en raakten geïnspireerd.

Nederland volgde op afstand, terughoudender. Toch doken ook hier nieuwe vormen van expressie op. Tijdens kunstbeschouwingen werd erover gepraat. Zeker in Amsterdam, waar de uit Dordrecht afkomstige Jan Veth een spilfunctie vervulde. Als hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijksacademie, als schilder-schrijver en scherpzinnig portrettist van bekende tijdgenoten. Zijn werk brengt de Amsterdamse ‘kunst scène’ van toen treffend in beeld.

Sluit het Verborgen Museum