Dordtse meesters

uit de school van Rembrandt
De verloochening van Petrus | Rembrandt van Rijn. Foto Iris Zaagman.

Rembrandts dynamische schilderstijl sprak jonge kunstenaars aan. Van heinde en ver trokken ze naar Amsterdam om bij hem les te nemen. Ook schilders uit Dordrecht. Bol was in 1636 de eerste, na hem volgden Van Hoogstraten, Maes, Leveck en De Gelder. Allen maakten zich Rembrandts stijl eigen.

Toch gingen de meesten al snel hun eigen weg. Ze kozen andere onderwerpen, het alledaagse leven bijvoorbeeld, en volgden nieuwe trends. Rembrandts ‘ruwe’ manier van schilderen werd ouderwets na 1650. Schoonheid was nu het credo. Elegantie, verfijning, heldere kleuren, voorname onderwerpen: het klassieke ideaal. Alleen De Gelder bleef Rembrandt trouw, een leven lang.

De meeste leerlingen van Rembrandt lieten zich sterk door de grote meester beïnvloeden, in elk geval de eerste tijd. Samuel van Hoogstraten is daar een mooi voorbeeld van, hij volgde zijn leermeester soms bijna letterlijk. Bekijk het filmpje maar.

Schrijvende schilders

Arnold Houbraken en Samuel van Hoogstraten, twee Dordtenaren die beroemd zijn geworden als schilder én schrijver. Dankzij hen weten we veel over 17de-eeuwse kunstenaars én kunsttheorie. Wat schreven ze? En brachten ze hun eigen theorieën als schilder ook in praktijk?

Sluit het Verborgen Museum