Canon

Rembrandt en De Opstand

Het Dordrechts Museum is aangesloten bij de Canonmusea, onderdeel van Canon van Nederland. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. Twee van de Canonvensters zijn Rembrandt en De Opstand. Je ziet hoe Rembrandt inspireerde en je ontdekt de waarde van kunst tijdens de Beeldenstorm.

 

Willem Key | Het laatste avondmaal

In het Dordrechts Museum getuigt het Laatste Avondmaal van Willem Key van de manier waarop kunst werd gered van de Beeldenstorm. In 1572 wordt Dordrecht gereformeerd. Kerken worden ‘gezuiverd’ van katholieke altaarstukken en voorwerpen. Gelukkig gaat niet alles verloren en gaat men vaak zorgvuldig om met katholiek erfgoed. Stukken uit familiekapellen worden ondergebracht bij eigenaren thuis en andere werken, zoals dit zestiende-eeuwse schilderij, vinden een nieuw thuis in het stadhuis. Zo doorstaat dit altaarstuk de tand des tijds.

 

Rembrandtzaal Dordrechts Museum

Rembrandt

Het Dordrechts Museum biedt een verdieping op het venster Rembrandt. Jonge kunstenaars gingen graag in de leer bij Rembrandt. Daaronder zijn opvallend veel Dordtenaren. Bol was de eerste, na hem volgen Van Hoogstraten, Maes, Leveck en De Gelder. Allemaal werden ze belangrijke kunstenaars in hun tijd. En allemaal ontwikkelen ze een eigen stijl. Die laat in meerdere en mindere mate de erfenis van Rembrandt zien. De gehele Rembrandtzaal met het werk van deze leerlingen is daarom geselecteerd als topstuk voor de Canon van Nederland.

Meer weten over de Canon, topstukken en activiteiten? Ga naar canonvannederland.nl.

Sluit het Verborgen Museum