Kees Verwey

Het Dordrechts Museum presenteert vanaf 30 juni 2019 een tentoonstelling rond Kees Verwey (Amsterdam 1900 – Haarlem 1995). In deze tentoonstelling gaat het werk van Verwey voor het eerst een uitvoerige dialoog aan met kunstwerken van voor hem belangrijke kunstenaars. Verwey werd geboren in een gezin dat nauwe banden had met de culturele voorhoede van die tijd. Zijn vader was een broer van Albert Verwey, dichter van de Tachtigers. Een tante van Kees was getrouwd met de architect H.P. Berlage (1856-1934). Eerst werkte hij in een laat-impressionistische stijl, na de oorlog werd zijn werk expressionistischer van toon. Verwey liet zich bewust beïnvloeden door de kunstenaars die hij bewonderde. De wisselwerking tussen hem en andere kunstenaars en de weerslag die dit had op zijn werk, staat in deze tentoonstelling centraal. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kees Verwey.

“Ik heb mij altijd sterk afhankelijk gevoeld” schreef Verwey. “Als kind tekende ik uitsluitend na. Ook later bleef ik mij lang aan grote voorbeelden optrekken. Vandaar de vele invloeden die mij onophoudelijk belaagden.” Tijdens zijn leven dat bijna een eeuw beslaat, maakte de kunstenaar verschillende tendensen in de schilderkunst mee. Regelmatig greep Verwey het werk van anderen aan om zijn eigen werk verdieping te geven. Al op jonge leeftijd komt de kunstenaar in aanraking met het werk van George Breitner, Floris Verster en Willem Witsen. Vooral het werk van Verster maakte een onuitwisbare indruk. Zijn leermeester H.F. Boot oefende lange tijd zijn invloed uit. Ook het werk van Franse (post-)impressionisten zoals Pierre Bonnard en Edouard Vuillard had zijn weerslag met name op Verwey’s aquarellen. Kunstenaars als Pablo Picasso en George Braque inspireerden hem tot het experimenteren met abstracte schilderkunst.

Het werk van deze en andere kunstenaars opende nieuwe wegen voor de schilder, zichtbaar in schilderijen in wisselende stijlen. Stemmig of juist uitbundig van kleur, in een grove, spontane kwastreek, treffende lijn of juist een minutieus gebaar. Want, zo vond Verwey, “Niemand kan geheel op eigen kracht leven. Er is een onmisbare band nodig met de grote geesten om ons heen. Om desalniettemin een eigen plaats te veroveren.”

Kees Verwey

Kees Verwey werd in 1900 geboren in Amsterdam. In de context van een cultuur minnend gezin ontstond al vroeg een liefde voor tekenen. Verwey studeerde aan de school voor Bouwkunde en Sierende kunsten in Haarlem en aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij was een leerling van de schilder Henri Frédéric Boot, door wiens traditioneel realistische schilderstijl hij sterk beïnvloed werd. Portretten, bloemstillevens, atelierinterieurs horen tot zijn belangrijkste onderwerpen.

Sluit het Verborgen Museum