Jaap Schlee

“Mijn werk zou je kunnen omschrijven als een creatie van droomachtige binnenwerelden. Even vervoerend als onaanraakbaar en altijd op afstand, hoe dichtbij ook. De toeschouwer kan zich verliezen in gevoelens van nostalgie en verlangen naar een wereld van intimiteit en tegelijkertijd, van grote distantie”.

Sluit het Verborgen Museum