Anton Rooskens en Cobra

De schenking van een schilderij en een keramisch reliëf, gemaakt door Cobra-kunstenaar Anton Rooskens (1906 – 1976), vormt de aanleiding voor deze tentoonstelling. Het Dordrechts Museum bezit al een mooie Cobra-collectie, maar daarin ontbrak nog werk van Rooskens. Met de twee nieuwe aanwinsten kan het museum nu een nog beter beeld geven van de kunst van Cobra en de grote invloed die deze beweging op schilderkunst heeft gehad.

Voor de tentoonstelling hebben de schenkers nog ander werk uit hun collectie beschikbaar gesteld, zodat het werk van Rooskens in een bredere context kan worden getoond. Een royaal gebaar, dat onderstreept hoe belangrijk particuliere verzamelaars voor het museum zijn.

Sluit het Verborgen Museum