Vriendschap Verrijkt

25 jaar Bedrijfsvrienden
21 juni 2019 t/m 13 oktober 2019

Het Dordrechts Museum wordt gedragen door vriendschap. Vanaf de oprichting van het museum in 1842 is de collectie verrijkt door particulieren die zich sterk maakten voor ‘de bloei der beeldende kunsten’ in Hollands oudste stad. De Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum staan in deze traditie. Dit jaar vieren zij hun 25 jarig jubileum. De tentoonstelling Vriendschap Verrijkt toont de belangrijke bijdrage die zij in de afgelopen jaren aan het museum en haar collectie hebben geleverd.

In de afgelopen 25 jaar ondersteunden de Bedrijfsvrienden 26 aankopen van het Dordrechts Museum.

Van het Gezicht op Dordrecht van Jan van Goyen tot Zonder titel van René Daniëls. Van Eend Sijctghenvan Aelbert Cuyp tot La Place Ary Scheffer van Eugène Boudin. Van een vergulde dekselbokaal van de wijnkopersbroederschap tot de reeks Il Pastor Fido van Aert Schouman. En in het jubileumjaar een zelfportret van Tholen, het 16de-eeuwse familieportret Van Beveren en in het jubileumjaar kan een werk verwacht worden van internationaal niveau!

Vriendschap Verrijkt toont de aankopen van de Bedrijfsvrienden niet chronologisch, maar kiest voor een thematische indeling naar enkele verzamelgebieden van het museum: Internationaal, Dordtse Meesters, De Stad, Kunstenaars, Nieuwe Wegen en Wooncultuur. Wat vriendschap niet vermag!

Eén rivier, twee aankopen. In 1843 schonk de Dordtse burgemeester Jonkheer J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle het allereerste schilderij aan de collectie: het atmosferische Gezicht aan de Rijn van de Dordtse kunstenaar Willem de Klerk. De Bedrijfsvrienden kochten in 1998 Het Drielse veer van Paul Joseph Constantin Gabriel. De werken schelen in tijd maar twintig jaar, maar het verschil tussen de romanticus De Klerk en de impressionist Gabriel is fascinerend. Al blijven er altijd die luchten. Kijken en genieten: dat is de beleving die het Dordrechts Museum graag aan haar bezoekers biedt.

Vriend worden

Wilt u ook vriend van het Dordrechts Museum worden? Kijk dan op de Bedrijfsvriendenpagina’s voor meer informatie.

Sluit het Verborgen Museum