Schenken

Steun het museum

Schenking in geld

Eenmalige gift
U kunt een eenmalige schenking in geld doen, met een klein of groot bedrag levert u een essentiële bijdrage aan het Dordrechts Museum.

Uw schenking komt 100% ten goede aan het Dordrechts Museum. Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar NL59BNGH0285170465 ten name van ‘Gem Dordrecht Musea’, KVK nummer 50070525.  

Periodieke gift
Wilt u een periodieke gift doen? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor onderstaande formulieren gebruiken.

  • Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan het Dordrechts Museum.
    Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor het Dordrechts Museum. Als alles is ingevuld, kunt u uw gedeelte van de overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
  • Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar het Dordrechts Museum verstuurt, geeft u het Dordrechts Museum toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.Bij een schenking die is vastgelegd in een periodieke overeenkomst is het RSIN nummer van het Dordrechts Museum van belang. Dit is 1915794. De naam van de instelling is Dordtse Musea. Het transactienummer hoeft niet ingevuld te worden. Als alles is ingevuld, kunt u uw gedeelte van de volmacht voor uw eigen administratie bewaren.

De ingevulde formulieren mogen worden opgestuurd naar Dordrechts Museum, mw. P. de Weichs de Wenne, Museumstraat 32, 3311 XP Dordrecht.

Meer lezen

Alle mogelijkheden en de fiscale voordelen staan overzichtelijk op de pagina over eenmalige giften en periodieke giften van de Belastingdienst.

Sponsoren of nalaten

U kunt er ook voor kiezen uw naam te verbinden aan een kunstwerk, tentoonstelling of het educatieprogramma. Daarnaast kunt u het Dordrechts Museum steunen door het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in een testament of een eigen fonds op naam.
Wilt u meer weten over sponsoring of schenken op maat, dan kunt u contact opnemen met de zakelijk directeur, Patricia de Weichs de Wenne op telefoonnummer  +31 (0) 78 770 5337 of per e-mail.

Sluit het Verborgen Museum