De Rietgors

Dordrechts Museum neemt deel collectie in beheer

Het Dordrechts Museum neemt een bijzondere verzameling moderne kunst van de nabijgelegen gemeente Papendrecht in beheer. Het gaat om een deel van de collectie uit het voormalige Museum de Rietgors. Daarin bevinden zich een aantal topstukken uit de moderne Nederlandse schilderkunst.

De gemeente Papendrecht verwierf de collectie in 1972, door een schenking van ondernemer en kunstverzamelaar Nanne Harm Luigies. Na het overlijden van Luigies in 1977 werd zijn voormalige villa de Rietgors in Papendrecht omgevormd tot een museum waarin de werken een plaats kregen, samen met andere schenkingen en aankopen van de gemeente. In 2001 sloot het museum definitief haar deuren vanwege het te lage bezoekersaantal en werden de werken opgeslagen in het depot.

Om na de sluiting van Museum de Rietgors aan de schenkingsvoorwaarden te kunnen blijven voldoen, worden de werken nu in langdurig bruikleen overgedragen aan het Dordrechts Museum. De officiële overdracht vond op 1 december plaats.

Het Dordrechts Museum voorziet in een zeer modern en professioneel stadsdepot. De gemeente Papendrecht blijft eigenaar van de collectie. Het Dordrechts Museum gaat de werken beheren en onderhouden. Een aantal werken zullen in het Dordrechts Museum worden getoond. Het overige deel van de werken blijft in Papendrecht, waarvan een selectie in het recent verbouwde gemeentehuis van Papendrecht te zien zal zijn.

Werken van Sluijters, Toorop en Cobra-schilders

De Rietgors collectie bestaat uit schilderijen uit de 19de en 20ste eeuw, maar ook sculpturen en werken op papier.

De verzameling bevat enkele topstukken van onder andere Jan Sluijters, Floris Arntzenius, Charley Toorop en Cobra-schilders Karel Appel, Corneille en Lucebert. Naast schilderkunst bevat de verzameling ook beelden waaronder één van John Rädecker, bekend van het Nationaal Monument op de Dam, en van Lambertus Zijl die veel beelden leverde voor de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Regionale samenwerking

Door de overdracht van de werken naar het Dordrechts Museum blijft de collectie voor de Drechtsteden en haar inwoners behouden, in de buurt van haar thuisbasis. De Papendrechtse wethouder Joke Reuwer toont zich enorm tevreden: ‘Het is heel fijn dat deze bijzondere collectie onder de juiste omstandigheden beheerd wordt en voor een deel weer aan het publiek getoond kan worden’. Ook aan de andere kant van het water overheerst een gelukkig gevoel. ‘Ik ben zeer verheugd. Het benadrukt ook de innige en goede samenwerking die er bestaat binnen de Drechtsteden’, aldus Piet Sleeking, wethouder cultuur van Dordrecht.

Foto: Thymen Stolk

Sluit het Verborgen Museum