Portret van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel als Paris en Venus

Nooit werd dit populaire verhaal, waarin Venus door herder Paris wordt gekozen als de mooiste van drie godinnen zo intiem uitgebeeld. En zo gewaagd! Dit doet vermoeden dat de opdrachtgevers vrijzinnig waren. Of toch niet?

QUOTE 500

Hij zou er nu in opgenomen worden: Wigbold Slicher behoorde tot de rijkste Amsterdammers in de Gouden Eeuw. Bol onderhield een warme band met de Spiegels en de Slichers: hij kreeg tal van opdrachten voor portretten en historiestukken via hen.

FUNCTIONEEL BLOOT

Elisabeth Spiegel was een nicht van de politieke leider van de strenge calvinisten in Amsterdam, burgemeester Hendrick Spiegel. Niet echt vrijzinnig! Dat Venus nu eenmaal altijd bloot wordt weergegeven, was waarschijnlijk een goed excuus om zich zo te laten afbeelden. Het hoorde bij het verhaal.

13 KINDEREN

In 1651 trouwde Wigbold Slicher met Elisabeth Spiegel. Dertien kinderen kregen ze. De familie woonde aan ’t Princenhof in Amsterdam en bezat het buiten Westerbeek bij Den Haag.

N. Maes, Portret van Wigbold Slicher (1627-1718)

Nog een portret

De afgebeelde Wigbold Slicher is ook door een andere Dordtse schilder geportretteerd: Nicolaes Maes. Die gaf hem op conventionele wijze weer op een driekwart portret, zittend in een stoel.

Sluit het Verborgen Museum