Portret van Margaretha de Geer

1669 - 1669, door Nicolaes Maes

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, aankoop met steun van Vereniging Rembrandt, Stichting Vrienden van het Dordrechts Museum en een particuliere schenker uit Dordrecht 1997

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/997/758

Wapenhandelaar

In 1603 trouwde Margaretha in Dordrecht met wapen- en ijzerhandelaar Jacob Trip, die tot de rijkste en gezaghebbendste families van de zeventiende eeuw behoorde. Het echtpaar kreeg tenminste twaalf kinderen.

Ouderwets

Haar kleding en kraag – een ‘molensteenkraag – waren al ouderwets toen Margaretha geportretteerd werd. Maar ach, als je 86 bent is de laatste mode niet meer je eerste zorg.

Veiling

Het portret is gekocht op een veiling in Keulen. Tegenwoordig worden zulke portretten regelmatig geveild, maar in het verleden ontbraken familieportretten meestal op veilingen van complete collecties. Enerzijds omdat ze geen hoge commerciële waarde hadden, anderzijds omdat men ze in de familie wilde houden.

Naar Amsterdam

Waarschijnlijk verkocht hij in Amsterdam beter dan in Dordrecht want in 1673 vestigde Maes zich in de hoofdstad. Hij heeft in ieder geval goed verdiend. Hij liet een vermogen na van meer dan 11.000 gulden, naast drie huizen in Amsterdam en twee in Dordrecht.

Trippenhuis

Trippenhuis

De familie Trip was een van de belangrijkste koopmansclans. Eind 16de eeuw verhuisden ze naar Dordrecht. Enkele kinderen vertrokken naar Amsterdam en bouwden daar het Trippenhuis.

Vaker geschilderd

Samen met haar man Jacob Trip was Margaretha eerder al door Jacob Cuyp en Rembrandt geschilderd. Lijkt de stijl van Maes nog op die van zijn leermeester Rembrandt?

Sluit het Verborgen Museum