Portret van Hidde Nijland

door Jan Toorop

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, aankoop 1984

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/984/586

Markant persoon

Hidde Nijland (1853-1931) was een markante Dordtenaar. Een houthandelaar met een passie voor kunst, moderne kunst. Hij had een kamer vol Toorops, zo’n honderd tekeningen van Van Gogh, diverse Breitners en andere meesters. Verder kunstnijverheid, uiteenlopend van een Dordtse goudleerkamer (nu in Huis Van Gijn), Hindelooper werk tot kunst uit Zuid-Afrika. Kunstwerken die hij geregeld tentoonstelde.Van 1907 tot 1915 was hij voorzitter van de Vereniging Dordrechts Museum. Soms schonk hij het museum iets. Een Toorop bijvoorbeeld.

Toorop in Amsterdam

Toorop was maar kort in Amsterdam. Twee jaar; daarna werd het Brussel. In Amsterdam was Toorop bevriend met Jan Veth en Antoon Derkinderen, medeleerlingen aan de Rijksacademie. In 1880 waren ze aangekomen. Hetzelfde jaar nog richtten studenten een kunstenaarsvereniging op, Sint Lucas. Toorop was ook enige tijd lid. In 1908 organiseerde hij onder de vlag van Sint Lucas een expositie in het Amsterdamse Stedelijk Museum.

 

driebruidentooropkrollermuller
Drie bruiden | Toorop | Kröller Müller

In de jaren 1890 maakte Toorop symbolistisch werk. Diepzinnige onderwerpen in een elegante stijl, waarin de lijn de hoofdrol heeft. Jan Veth wist dat in zijn bespreking van De drie bruiden prachtig te verwoorden: ‘een vol geïnstrumenteerd orkest van lijn-golvingen en rhytmen-stroomen … lijnen die wringen en krimpen, snikken en worstelen, die kronkelend uitbarsten, biddend samenknielen en vluchtend nederslaan.’

Bomen langs een vaart | Jan Toorop Dordrechtsmuseum

Bomen langs een vaart

Geboeid door het Zeeuwse licht in Domburg, ging Toorop steeds meer kleur gebruiken. En kleuren analyseren, kijken hoe ze zijn opgebouwd. Uit vele puntjes, zoals pixels in een uitvergrote kleurenafbeelding op computer of  papier. En vervolgens in puntjes schilderen, zoals Franse kunstenaars dat al eerder deden. Divisionisme heette die techniek, later pointillisme. Hidde Nijland was enthousiast en kocht Toorops spectaculaire Bomen langs een vaart rechtstreeks van de kunstenaar. Voor honderd gulden.

Sluit het Verborgen Museum