Portret van de eend Sijctghen

Dit is een hele bijzondere eend. Ze heet Sijctghen en is heel oud geworden, wel 23 jaar. Ze heeft wel 100 eieren per jaar gelegd in haar leven. Dit weten we allemaal door het gedichtje dat links op het schilderij staat.

Sijctghen is een bonte boereneend. ‘Een loopeend’, voor kenners. Deze worden doorgaans hooguit 12, soms 15 jaar oud. Dus 20 of 23 jaar is echt uitzonderlijk. Sijtje legde ook nog eens 100 eieren per jaar. Ze waren vast lekker. In de 17de eeuw at men meer eendeneieren dan kippeneieren.

zelfportret - jan pieter veth - jan veth en tijdgenoten
Zelfportret | J. Veth Dordrechtsmuseum

Familiestuk

Dit schilderij was ooit in bezit van de in Dordrecht geboren schilder en kunstcriticus Jan Veth (1864-1925). Daarvoor was het van zijn vader, de Dordtse zakenman G.H. Veth die eind 19de eeuw onderzoek deed naar de schilders in de familie Cuyp. In een tijd dat vrijwel alle werken Van Cuyp zich in het buitenland bevonden, pleitte Jan Veth voor meer waardering van Cuyp in Nederland. Over Cuyps kwaliteit als dierenschilder schreef hij: ‘Blijkbaar heeft Cuyp al het gedierte om zich heen als goede kameraads aangezien. Een oude eend met zorg door hem gekonterfeit, kreeg op het bewust schilderstukje er een gelegenheidsversje bij toe, al haar wederwaardigheden vermeldend, en later werd dit rijm nog met een vriendschappelijk grafschrift aangevuld. Wie dat doet, moet hart voor zijn beesten hebben gehad.’

Sluit het Verborgen Museum