Portret van Cornelis de Witt

1667 - 1702, door Jan de Baen

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, bruikleen RCE 2014

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/014/1053

In ere hersteld

De portretten van de familie De Witt zijn in het verleden meer dan eens gerestaureerd. Daar knapten ze niet altijd van op. In 2005 zijn alle vier portretten én hun originele lijsten opnieuw grondig schoongemaakt en gerestaureerd. De De Witten stralen weer.

Politieke propaganda

Johan en Cornelis de Witt, een tijdlang waren ze de machtigste mannen in de Republiek. ‘BN-ers’ van wie talloze portretten in omloop waren, in de vorm van schilderijen en prenten. Wat vertelt zo’n staatsieportret?

Sluit het Verborgen Museum