Musicerend gezelschap

Letterkundig

Bles’ kunst heeft een letterkundig karakter. Het doet denken aan kluchten en zotternijen, comedies die al vroeg in de 17de eeuw populair werden. En bleven. Bles’ taferelen spelen in de late 18de eeuw, maar je kunt ze ook aantreffen in boeken uit Bles’ eigen tijd. In de Camera Obscura (1839) van Hildebrand bijvoorbeeld. Een razend populair boek. Iedereen kende het.

Gekostumeerd bal

Haagse schilders hadden in de 19de eeuw geregeld amusante gemaskerde bals. In 1844 was dat in kostuums uit de tijd van Lodewijk XVI. Dat inspireerde Bles tot zijn Fat van vroeger dagen. Een ijdeltuit in 18de-eeuws kostuum met als motto ‘Wie telkens in de spiegel ziet’, ontleend aan Hieronymus van Alphen. Het werd een eclatant succes. Bles had zijn stiel gevonden.

Een nieuwe Jan Steen

Een nieuwe Jan Steen. Zo werd Bles in 1891 gekarakteriseerd. Vanwege de geestige manier waarop hij de menselijke zwakheden aan de kaak stelde. Maar Bles bood meer. ‘Van de oude Hollanders’ had hij ‘het artistieke, van den modernen tijd den fijneren smaak, en den tot humor veredelden spot’.

Bakker Korff
Het geheim | Bakker Korff Dordrechtsmuseum

Humor

Bles had een goed oog voor de menselijke zwakheden. Hij zag er het grappige, het komieke van in. En beeldde dat uit. Zijn collega Bakker Korff deed ook iets dergelijks. Hun onderwerpen hebben zeker raakvlakken. Maar is hun humor dezelfde? Vergelijk hun werken eens.

Sluit het Verborgen Museum