Muntmeesters en waardijns

1657, door Samuel van Hoogstraten

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, aankoop 1893

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/893/425

Schilder-muntmeester

Al eerder, in 1657 portretteert Van Hoogstraten de muntmeesters van de Dordtse munt. Hij bekleedt zelf sinds een jaar dit respectabele ambt. Zeventien jaar later krijgt hij opnieuw de opdracht en inmiddels is hij zo beroemd en welgesteld, dat hij zichzelf pontificaal vooraan in het midden plaatst, in een aristocratische pose. Trots toont hij de medaille die hij in Wenen van de Habsburgse keizer Ferdinand III heeft ontvangen. Later voegt hij nog drie nieuwe munters toe en ook na zijn dood worden portretten toegevoegd. Kwalitatief duidelijk minder.

Prestige

Eeuwenlang is Dordrecht de muntplaats van Holland. Al in de 13de eeuw worden er in de stad munten geslagen. Vanaf 1367 gebeurt dat op een vaste locatie, aan de Voorstraat. In de 17de eeuw besteden muntmeesters het eigenlijke werk tegen lage lonen uit. Zelf profiteren zij door hun officiële status van vrijstellingen van bepaalde belastingen en beschikken ze over een eigen rechtscollege en een eigen kapel in de Grote Kerk. Het geliefde en prestigieuze ambt is alleen bereikbaar door overerving of veel geld.

Weinig bewaard

Begin 19de eeuw wordt de Munt opgeheven. De vele groepsportretten worden verkocht en vooral van de recente worden de koppen uitgesneden of uitgezaagd en meegenomen door de nazaten. Slechts drie groepsportretten zijn later teruggekocht en bewaard gebleven voor de stad. Het gebouw staat er ook nog en heeft nu een kunsteducatieve functie.

Dordrecht poortje De Munt
Jacob Cuyp Muntmeestersportret
Muntmeestersportret |Jacob Cuyp | 1617

Muntmeesters van Cuyp

Ook Jacob Cuyp maakte een portret van de Dordtse muntmeesters. Het is, in 1617, de eerste belangrijke opdracht voor de dan 22-jarige Cuyp. In hetzelfde jaar schrijft hij zich in bij het Sint Lucasgilde. Linksboven voegt Jacob een zelfportret toe, waarmee hij zich persoonlijk bekend maakt in Dordrecht. Een visitekaartje dat hem als jonge schilder te pas kan komen bij het opbouwen van een klantenkring.

Sluit het Verborgen Museum