Landschap met vee met op de achtergrond de buitenplaats Weizigt

door Gillis Smak Gregoor

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, legaat 1984

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/984/591

Verlangen naar vroeger

Veel kunstenaars in de 19de eeuw grepen terug op de glorietijd van de Nederlandse kunst, de Gouden Eeuw. Juist omdat de situatie in hun eigen tijd allesbehalve glorieus was: na de Napoleontische oorlogen was Nederland berooid achtergebleven. De internationale handel was tot nul gereduceerd. In die omstandigheden groeide de trots op het rijke verleden. Belangrijke momenten uit de vaderlandse geschiedenis werden verbeeld in schilderijen, 17de-eeuwse kunstenaars werden bewonderd en nagevolgd. Het werk van Smak Gregoor is er een mooi voorbeeld van.

Dordtse potter?

Zoals vele Dordtse kunstenaars rond 1800 laat ook Gillis Smak Gregoor zich inspireren door zijn illustere 17de-eeuwse voorgangers. Dit geïdealiseerde romantische tafereel roept de meer naturalistische landschappen van Paulus Potter in herinnering. Links op de achtergrond is de buitenplaats Weizigt bij Dordrecht afgebeeld. Het werk is oorspronkelijk geschilderd voor de toenmalige eigenaar, de Dordtse regentenfamilie Van den Santheuvel.

Sluit het Verborgen Museum