Drie oktober feest

1879, door Alexander Hugo Bakker Korff

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, legaat 1938

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/938/48

Anecdote

Eens kwam een kunsthandelaar op bezoek. Hij bekeek het schilderij waaraan Bakker Korff werkte en vond het mooi. De schilder reageerde niet. Hij bleek teleurgesteld. De man had niet opgemerkt dat zijn allernieuwste aanwinst erop stond afgebeeld: een porseleinen soepterrine. Dat was zijn trots. Om dit pronkstuk was het schilderij bedacht!

Oude vrijster

Bakker Korff was na zijn opleiding tot schilder een tijdje aardappelboer. Het maken van grote historiestukken, zoals de academie adviseerde, beviel hem niet. Bovendien had hij slechte ogen – hij was sterk bijziend. Toch ontstond in 1856 zijn eerste humoristische werkje met een oude vrijster. Het werd een successtory. In 1862 gaf de stad Amsterdam de schilder een gouden medaille. ‘Wat heldenmoed is het, de ploeg en ’t houweel te ruilen eensklaps voor palet en penseel’, dichtte een bewonderaar.

Het geheim | 1864 | Alexander Hugo Bakker Korff Dordrechtsmuseum

Bonte verzameling

In 1882 werd in Leiden na het overlijden van de schilder zijn bonte en kostbare verzameling openbaar geveild. ‘Al die kostbare stoffen, die glanzige zwaar damasten rokken’, manteltjes en ‘rijk gegarneerde japonnen, welke gediend hadden om Bakker Korff’s onvergetelijke heldinnen te tooien. […] Al die rocaille meubeltjes en fijne snuisterijen’. De hele inventaris: ‘geen enkel requisiet ontbrak …’.

Leidse feestdag

Elk jaar is Leiden rond 3 oktober in rep en roer. De vlag hangt uit en de ‘Leienaars’ vieren met z’n allen uitbundig feest. Met optochten – De Grote Taptoe van sport- en muziekverenigingen -, kermis en andere activiteiten. Het begint 3 oktober in de ochtend met haring en wittebrood in grote hoeveelheden. ’s Avonds is er de traditonele hutspot en wordt het feest in de kroeg voortgezet. Met live muziek – Leiden heeft zelfs een ‘volkslied’. Café’s puilen uit en het bier vloeit rijkelijk.

Sluit het Verborgen Museum