De verloochening van Petrus

1660, door Rembrandt

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, bruikleen Rijksmuseum, Amsterdam 2014

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/014/1049

Rembrandt bevriest het cruciale moment. Hierdoor wachten wij, net als de figuren op het doek, voor altijd op het antwoord van Petrus. Vrijwel onzichtbaar wordt Jezus op de achtergrond weggevoerd door soldaten. Het moment waarop Jezus omkijkt, is iets later. In feite combineerde Rembrandt verschillende momenten uit het Bijbelverhaal, zoals dat wordt verteld in Lucas 22:54-62.

In de leer

Het is niet zeker dat de grote Rembrandt ooit in Dordrecht is geweest, maar het heeft er alle schijn van. Hij heeft verschillende Dordtenaren geportretteerd, waaronder de rijke koopman Jacob Trip en zijn vrouw Margaretha de Geer. Rembrandt was bovendien bevriend met de in Dordrecht geboren dichter Jeremias de Decker. En in de 17de eeuw waren er waarschijnlijk al schilderijen van Rembrandt in Dordtse verzamelingen te vinden.

Dordrecht

Het meest opmerkelijk is echter het grote aantal leerlingen van Rembrandt, dat uit Dordrecht afkomstig is. Geen andere stad buiten Amsterdam heeft zo´n grote hoeveelheid leerlingen en navolgers voortgebracht als Hollands oudste stad. Onder hen belangrijke kunstenaars als Ferdinand Bol, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes en Arent de Gelder. Allen vertrokken vanuit Dordrecht naar Amsterdam om het vak bij Rembrandt te leren.

Schilderen op z'n Rembrandts

De meeste leerlingen van Rembrandt lieten zich sterk door de grote meester beïnvloeden, in elk geval de eerste tijd. Samuel van Hoogstraten is daar een mooi voorbeeld van, hij volgde zijn leermeester soms bijna letterlijk. Bekijk het filmpje maar.

De verloochening van Petrus

Gloeiende kleuren, een sterk contrast tussen licht en donker, sprekende houdingen en gebaren.

De verloochening van Petrus Dordrechtsmuseum
HoogstratenAanbiddingKind

Bij Rembrandts leerlingen zie je de invloed van de meester duidelijk terug. Soms volgden ze zijn voorbeeld bijna letterlijk. Kijk en vergelijk: hoe letterlijk volgde de leerling de meester?

S. van Hoogstraaten, Aanbidding van het kind Dordrechtsmuseum
Sluit het Verborgen Museum