De tekenles

door Abraham van (I) Strij

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, legaat 1896

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/896/57

Opvoedkundig

Tekenles was voor regentenkinderen een vast onderdeel van hun vorming. Je zou dit schilderij kunnen opvatten als een allegorie op de opvoeding. Terwijl het ene kind leert door oefening (tekenles), is een ander kind op de grond aan het spelen met een molentje.

Knullige trap

Kennelijk nam Abraham het niet zo nauw met het perspectief van sommige details. De trap rechts is nogal knullig geconstrueerd, hij klopt niet echt.

Fantasielandschap

Boven de deur hangt een ‘17de-eeuws’ schilderij. Het is voor zover bekend geen kopie van een bestaand werk. Wel weer een verwijzing naar de Gouden Eeuw, waardoor Abraham van Strij zich liet inspireren.

Oefenen bij Pictura

Bij het Dordtse Teekengenootschap Pictura, dat nog steeds bestaat, kwamen kunstenaars bij elkaar om zich te oefenen in het tekenen. Ze kopieerden prenten en tekeningen en werkten naar gips- of levend model. Door vriendschappelijke competitie wilden ze hun niveau verhogen.Twee avonden per week kwamen de leden samen. ’s Winters werden lezingen gehouden en waren kunstliefhebbers ook welkom. Er was ook een afdeling voor de bestudering van bouwkunde.

Abraham van Strij was in 1774 een van de oprichters van Teekengenootschap Pictura. Meer weten over het oudste tekengenootschap van Nederland? Bekijk het filmpje.
Sluit het Verborgen Museum