De dienstmaagd

1655 - 1660, door Nicolaes Maes

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, bruikleen RCE 1948

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/948/113

Geen zalm!

Er is een bekende anekdote over dienstmeiden in Dordrecht. Ze klaagden dat ze niet meer dan een paar keer per week zalm wilden eten, of dat zelfs in hun contract wilden vastleggen. Het zegt wel iets over de hoeveelheid zalm die er gevangen werd rond Dordrecht.

Aan de deur

Verkopers, artiesten, bedelaars – er kwam allerlei volk aan de deur in de tijd van Maes. Hij koos het vaak als onderwerp voor z’n schilderijen. De Liereman is er ook een voorbeeld van.

Moralistisch

Maes gaf soms een moralistische draai aan z’n alledaagse onderwerpen. Hier laat een onverschillige dienstmeid zich onder werktijd verleiden tot een praatje.

De keukenmeid | Rembrandt | 1651
De keukenmeid | Rembrandt van Rijn | 1651

Weg van Rembrandt

Niets herinnert meer echt aan Rembrandt, bij wie Maes het vak leerde; hoogstens het kleurgebruik met het warme rood.

Sluit het Verborgen Museum