De aanbidding van het kind

1647, door Samuel van Hoogstraten

Gegevens van dit kunstwerk

  • Creditline Dordrechts Museum, aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt 1980

Specificaties van dit kunstwerk

  • Inventarisnummer DM/980/567

In the spotlight

Er staan heel veel mensen op het schilderij, maar je ziet meteen wie het belangrijkste zijn: de baby en de moeder…De schilder gebruikt een trucje: hij maakt alles donker, maar bij de baby en de moeder lijkt het wel alsof er een lamp op staat, zodat iedereen meteen naar ze kijkt.

Bijbelse scène

Van Hoogstraten verbeeldde hier een verhaal uit het Nieuwe Testament, Lucas 2:15-20: ‘En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.’

Gewild

Omdat dit een van de weinige echt Rembrandteske schilderijen van Van Hoogstraten is, wordt het vaak aangevraagd voor grote tentoonstellingen over Rembrandt en zijn school. Het heeft al de hele wereld rondgereisd.

De meeste leerlingen van Rembrandt lieten zich sterk door de grote meester beïnvloeden, in elk geval de eerste tijd. Samuel van Hoogstraten is daar een mooi voorbeeld van, hij volgde zijn leermeester soms bijna letterlijk.

Kijk en vergelijk

Gloeiende kleuren, een sterk contrast tussen licht en donker, sprekende houdingen en gebaren – bij Rembrandts leerlingen zie je de invloed van de meester duidelijk terug. Soms volgden ze zijn voorbeeld bijna letterlijk.

Rembrandt aanbidding herders
Aanbidding van de herders | Rembrandt van Rijn Dordrechtsmuseum
De verloochening van Petrus | Rembrandt van Rijn
De verloochening van Petrus | Rembrandt van Rijn Dordrechtsmuseum

Schetsmatig

De huiselijke sfeer, het houtvuurtje en de neerdalende engelen ontleende Van Hoogstraten aan verschillende schilderijen van Rembrandt. Zijn engelen zijn wel wat schetsmatiger dan die van Rembrandt.

Schrijvende schilders. Arnold Houbraken en Samuel van Hoogstraten, twee Dordtenaren die beroemd zijn geworden als schilder én schrijver. Dankzij hen weten we veel over 17de-eeuwse kunstenaars én kunsttheorie. Wat schreven ze? En brachten ze hun eigen theorieën als schilder ook in praktijk?
Sluit het Verborgen Museum