De kunst doorgeven

Over de Gemma Mentzel Stichting

De Gemma Mentzel Stichting wil de belangstelling van jongeren voor kunst en cultuur – in het bijzonder voor beeldende kunst – stimuleren. De stichting ondersteunt bijzondere educatieve projecten van het Dordrechts Museum die daarop gericht zijn. Take pART, een ‘talentklas’ voor jongeren van 14 tot 18 jaar, is het eerste project waar de stichting aan bijdraagt. Paul Mentzel over zijn schenking

“Het is niet het decor van de oude stad, ook niet zijn het de herinneringen uit mijn schooltijd. Het is dat ik me realiseer, hoe Dordrecht mij gemaakt heeft. Juist omdat Dordrecht de oorsprong is van mijn verbondenheid met de kunsten, willen we het Dordrechts Museum steunen. Een museum dat ook laat zien dat de schilderkunst niet ophoudt in de 19de eeuw, dat het schilderen niet eindigt bij het bruggetje van Weissenbruch uit 1905. Mijn favoriete schilderij in het museum.

Een extra stimulans voor mij is het doorgeven van een traditie. Aan de hand van mijn opa kwam ik als jongetje in het Tropenmuseum en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ik bracht de fascinatie over op mijn dochter en kleinkinderen. We nemen Dordrecht op in het repertoire. En, om de verbondenheid met Dordrecht te onderstrepen: de schenking.

Tot slot. Wat moet ik doen met de etsen, litho’s, zeefdrukken, tekeningen, gouaches in mijn verzameling? De puzzel was snel gelegd. Het wordt de basis voor een fonds op naam van mijn ouders, het Gemma en Pieter Mentzel Fonds. Zij die zich zo hebben ingespannen voor de kunsten in Dordrecht. Beide, echte idealisten, hebben zich ingezet voor de spreiding van de kunsten. Hun werk kan worden voortgezet door een fonds in het leven te roepen dat het museum de mogelijkheid geeft om met bijzondere projecten nog meer jongeren bij de kunst te betrekken.”

Wilt u ook uw naam verbinden aan een kunstwerk, tentoonstelling of het educatieprogramma? Of het Dordrechts Museum steunen door een schenking, het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in een testament of een eigen fonds op naam? Dan kunt u contact opnemen met de zakelijk directeur, Patricia de Weichs de Wenne +31 (0) 78 770 5202.

Sluit het Verborgen Museum