Schenken

Over de Do Felkers-Snijders Stichting

Steeds meer mensen die genieten van alles wat musea te bieden hebben, willen daar ook zelf een bijdrage aan leveren. Tijdens hun leven of daarna. Joost Felkers koos ervoor het Dordrechts Museum te steunen met een fonds op naam ter nagedachtenis aan zijn moeder, Do Felkers-Snijders.

De moeder van  Joost Felkers woonde bijna honderd jaar in Dordrecht en had grote affiniteit met de stad en het museum. ‘Ze was zeer op het Dordrechts Museum gesteld. Ik ben er diverse malen samen met haar geweest’, vertelt Joost Felkers. Hij is gepensioneerd jurist en woonde zelf tot zijn achttiende jaar in Dordrecht.

Betrokken bezoekers

Zij en haar zoon volgden het museum door de jaren heen. Felkers noemt de verbouwing van de jaren zeventig door architect Walter Nikkels, een vroegere klasgenoot van hem. ‘De laatste grote verbouwing heeft mijn moeder nog wel gevolgd, maar het resultaat heeft ze helaas niet meer kunnen zien. Door haar toenemende blindheid ging dat niet meer.’ Na het overlijden van mevrouw Felkers-Snijders in 2011 wilde haar zoon de bijzondere band met zijn moeder ook als erfgenaam tot uitdrukking brengen. En zo ontstond het idee om een fonds op te richten.

Fonds op naam

Het idee voor een fonds op naam had al vaker door zijn hoofd gespeeld. De directe aanleiding om de stap te zetten was een heel prozaïsche, vertelt Felkers. ‘Vorig jaar moest ik een operatie ondergaan. Die verliep gelukkig goed, maar het zette me wel aan het denken. Ik heb zelf geen kinderen en ben de erfgenaam van mijn moeder. Ik ben toen, voorafgaand aan de operatie, allerlei dingen gaan regelen. Het Dordrechts Museum leek me een geschikt doel voor een legaat ter nagedachtenis aan mijn moeder.’

Felkers zocht contact met Peter Schoon en al snel kwam het tot oprichting van de Do Felkers-Snijders Stichting, die als primair doel heeft aankopen voor het Dordrechts Museum (mede) mogelijk te maken. Nu al schenkt Joost Felkers jaarlijks een bedrag, waardoor de komende jaren een substantieel fonds wordt gevormd. Hij wijst erop dat dergelijke schenkingen dankzij de nieuwe geefwet ook fiscaal erg aantrekkelijk zijn.

Steun bij aankopen

Als bestuurslid van de stichting zal Joost Felkers altijd meebeslissen over eventuele aankopen. Hij laat het echter graag aan de directeur over voorstellen te doen voor de besteding van middelen uit het fonds. ‘Hij en zijn staf zijn de deskundigen die het beste kunnen beoordelen of een kunstwerk voldoende kwaliteit heeft en of het in de collectie van het museum past. Het zou overigens ook best eens kunnen voorkomen dat het fonds bijdraagt aan iets anders dan een kunstaankoop, de productie van een bijzondere catalogus bijvoorbeeld.’

Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam van de instelling: Do Felkers-Snijders Stichting
RSIN/fiscaal nummer: 852150441
Doelstelling: De stichting heeft tot doel het Dordrechts Museum en Huis Van Gijn te ondersteunen, waarbij de nadruk zal liggen op aankopen ten behoeve van het Dordrechts Museum.
Hoofdlijnen beleidsplan: Vooralsnog streeft de stichting naar (verdere) vergroting van het vermogen.

Bestuurders

  • Voorzitter, J.M. Felkers
  • Secretaris, P.J. Schoon
  • Penningmeester, J.S. Bahlmann

Beloningsbeleid: Onbezoldigd

Hier vindt u het  Financieel Jaarverslag 2018 en het meest recente verslag van de bestuursvergadering van de Do Felkers Snijders Stichting.

Wilt u ook uw naam verbinden aan een kunstwerk, tentoonstelling of het educatieprogramma? Of het Dordrechts Museum steunen door een schenking, het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in een testament of een eigen fonds op naam? Dan kunt u contact opnemen met de zakelijk directeur, Patricia de Weichs de Wenne +31 (0) 78 770 5202.

Sluit het Verborgen Museum