Kunst maakt de mens

Ouderen ontmoeten Van Gogh

Sinds het voorjaar van 2017 biedt het Dordrechts Museum speciale ouderenworkshops aan onder de noemer Kunst maakt de mens – Ouderen ontmoeten Van Gogh. Het project is in 2014 opgezet door het Van Gogh Museum in Amsterdam en in de afgelopen jaren sloten meerdere musea in Nederland zich bij het project aan.

Doelstelling project
Het doel van het project is om ouderen actief kennis te laten maken met het werk en het leven van een van onze beroemdste kunstenaars Vincent van Gogh. Het project richt zich specifiek op ouderen die door ofwel fysieke kwaaltjes of door het wegvallen van een actieve sociale omgeving maatschappelijk eenzaam (dreigen te) worden. Door het aanbieden van een creatieve en actieve workshop op een voor ouderen toegankelijke wijklocatie wil het museum bijdragen aan het welzijn van deze groep ouderen.

Van Gogh in Dordrecht

De eerste vier maanden van 1877 leefde en werkte Vincent van Gogh in Dordrecht, waar hij onder de indruk raakte van de stad en de kunst van met name Ary Scheffer. Voor het Dordrechts Museum een aanleiding om ook deel te nemen aan het project. ‘Maar de belangrijkste reden is dat wij gevoel voor schoonheid en het beleven van kunst met een zo breed mogelijk publiek willen delen’, aldus directeur Peter Schoon. ‘Op deze manier bereiken we ook senioren die, om welke reden dan ook, het museum niet of nauwelijks bezoeken.’

Wat kunt u als zorg- en/of welzijnsorganisatie verwachten?
In 2018 biedt het Dordrechts Museum twee ouderenworkshops aan die op uw locatie kunnen worden gegeven. Een professionele museumdocent begeleidt de workshops, waarin aandacht is voor zowel het praten met elkaar over Van Gogh en zijn kunst en natuurlijk ook voor het maken van een eigen kunstwerk. Beide workshops duren ongeveer 90 – 120 minuten en zijn bedoeld voor een groep van 8 – 14 deelnemers.

Introductieworkshop
In deze workshop ligt de focus op het (hernieuwd) kennismaken met de eigen creativiteit. Na een introductie over het leven en werk van Vincent van Gogh, waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het groepsgesprek, gaan de deelnemers zelf aan de slag met het maken van een stilleven.

Workshop landschappen
Deze workshop zoomt in op de landschappen van Vincent van Gogh en de techniek die hij hiervoor gebruikte. Vooral het werken met kleur staat centraal. Deze workshop kan als vervolg op de introductieworkshop dienen, maar is ook afzonderlijk beschikbaar.

Voorwaarden en kosten
De workshops kunnen gegeven worden op uw eigen locatie, wanneer er een ruimte beschikbaar is waar de groep rustig met elkaar kan werken. De museumdocent neemt alle materialen mee, u hoeft alleen voor voldoende tafels en stoelen te zorgen en iets te drinken voor de deelnemers.

De gemeente Dordrecht investeert in de positieve gezondheid van haar inwoners. Daarbij is er aandacht voor zingeving en kwaliteit van leven. In dat kader subsidieert de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ de introductieworkshops van Kunst maakt de mens, wanneer deze plaatsvinden op een openbaar toegankelijke locatie in de regio Drechtsteden.  Er zijn voor u dus geen kosten verbonden aan het afnemen van de introductieworkshop. De workshop landschappen biedt het museum u tegen de kostprijs van €160 aan.

Belang van kunst en cultuur
Eind januari 2018 heeft onderzoeksbureau Movisie een dossier gepubliceerd over de bijdrage van culturele interventies aan positieve gezondheid. Het project Kunst maakt de mens wordt hierin genoemd als een veelbelovende aanpak. Zie voor het complete dossier https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid.

Interesse?
Kijk voor een impressie van de workshops op www.kunstmaaktdemens.nl. Voor boekingen of vragen over de workshops kunt u contact opnemen met Marianne Verhoork via 078 770 5219 of jem.verhoork@dordrecht.nl.

Samenwerking

Kunst maakt de mens is mede mogelijk gemaakt door Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

 

Sluit het Verborgen Museum