abraham susenier

Abraham Susenier

01-01-1620 (Leiden)  -  01-01-1666 (Dordrecht)

Van voor 1646 – het jaar dat hij in Dordrecht arriveerde – is weinig bekend over Abraham Susenier. Kort na zijn vestiging in Dordt werd hij lid van de schildersbroederschap. Documenten van schuldeisers lijken erop te wijzen dat Susenier regelmatig financiële problemen had. De meeste bekende werken van Susenier zijn stillevens. Een paar zeegezichten bleven bewaard. Susenier moet tamelijk veelzijdig zijn geweest. Hij schilderde gecom­bineer­de vruchten- en bloemenstillevens, schelpen en vanitas-voorwer­pen. Ook is een schilderij met vissen van hem bekend. Zijn afbeeldingen van tafels met fruit, bloemen en gerei hebben vaak een licht landschap op de achtergrond.

Sluit het Verborgen Museum