hubert van ravesteyn

Hubert van Ravesteyn

01-01-1638 (Dordrecht)  -  01-01-1691 (Dordrecht)

Hubert van Ravesteyn werd in juni 1638 in Dordrecht gedoopt. Vermoedelijk heeft hij zijn hele leven in Dordrecht gewoond en gewerkt. Van Ravesteyn heeft een bescheiden oeuvre nagelaten. Uit documenten die recentelijk zijn gepubliceerd, kon een twintigtal werken worden gereconstrueerd. Hij schilderde stalinterieurs en stillevens. Een bijzonder origineel kunstenaar was Van Ravesteyn niet. Vaak herhaalde hij zijn eigen composities met nauwelijks enige variatie. Zijn opvatting van het boereninterieur ontleende hij aan zijn stadgenoot Aelbert Cuyp; ook diens kleurgebruik heeft hij nagevolgd. Voor zijn stillevens vormde het werk van de Amsterdamse stillevenschilder Jan Jansz. van de Velde het uitgangspunt.

Sluit het Verborgen Museum