Pieter Oyens

29-07-1842 (Amsterdam)  -  16-02-1894 (Brussel)

Pieter Oyens was een tweelingbroer van David Oyens, die eveneens kunstschilder was. Beide broers woonden en werkten een groot deel van hun leven in Brussel en waren onafscheidelijk.
Hoezeer de gebroeders Oyens uiterlijk op elkaar leken, hoezeer ze ook qua karakter overeenkwamen, zozeer leek ook hun werk op elkaar. Ze schilderen beide in een zelfde genre, dat een zeker ‘joie de vivre’ uitdrukt. Daarbij hanteerden ze dezelfde technieken, met een stevige en levendige toets. De gelijkenis van hun werk maakt het voor kunstkenners nog steeds moeilijk om te bepalen of een werk nu van David of van Pieter is.

Sluit het Verborgen Museum