Pyke Koch

15-07-1901 (Ubbergen)  -  27-10-1991 (Wassenaar)

Pyke Koch ging in 1920 rechten studeren in Utrecht. Pas daarna groeide zijn belangstelling voor beeldende kunst. In 1927 brak hij zijn studie af om schilder te worden. Hij volgde colleges schilderkunstige chemie en raadpleegde vaak een boek van Max Doerner, Malmaterial und seine Verwendung im Bilde. Schildertechnisch streefde Koch naar perfectie. Al snel gold hij als talentvol, maar op zijn onderwerpen – achterbuurten, hoeren en kermisgasten – was regelmatig kritiek. Hij woonde in Utrecht, op korte verblijven in Parijs en Italië na. In de jaren dertig raakt Koch in Italië onder invloed van vroege renaissancekunstenaars, zoals Piero della Francesca (1410/20-1492).

Pyke Koch leverde met zijn werk een bijdrage aan wat we het magisch realisme in de schilderkunst noemen: schilderkunst die zowel realistisch als onwerkelijk oogt. Bekend is dat Koch voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog het fascistische gedachtegoed aanhing en antisemitische en ondemocratische opvattingen koesterde en actief uitdroeg. Zijn politieke overtuiging  is in verband gebracht met zijn schilderijen uit die periode, waarvoor Koch zich liet inspireren door de schilderkunst van de Italiaanse renaissance. Voor zijn collaboratie tijdens de oorlogsjaren is Koch veroordeeld. Van zijn fascistische gedachtegoed neemt het Dordrechts Museum uitdrukkelijk afstand.

Pyke Koch, Florentijnse tuin, 1938, 62,5 x 77,5 cm, Dordrechts Museum, bruikleen collectie Cees Röling 2020.

Sluit het Verborgen Museum