Pyke Koch

Pyke Koch

15-07-1901 (Ubbergen)  -  27-10-1991 (Wassenaar)

Pyke Koch ging in 1920 rechten studeren in Utrecht. Pas daarna groeide zijn belangstelling voor beeldende kunst. In 1927 brak hij zijn studie af om schilder te worden. Hij volgde colleges schilderkunstige chemie en raadpleegde vaak een boek van Max Doerner, Malmaterial und seine Verwendung im Bilde. Schildertechnisch streefde Koch naar perfectie. Al snel gold hij als talentvol, maar op zijn onderwerpen – achterbuurten, hoeren en kermisgasten – was regelmatig kritiek. Hij woonde in Utrecht, op korte verblijven in Parijs en Italië na. In de jaren dertig raakt Koch in Italië onder invloed van vroege renaissancekunstenaars, zoals Piero della Francesca (1410/20-1492). Artistiek gezien was hij verwant met de Duitse Neue Sachlichkeit, maar ook met Belgische en Franse surrealisten. Hij werd vaak tot de magisch realisten gerekend, evenals Carel Willink (1900-1983), Raoul Hynckes (1893-1973), Wim Schuhmacher en Dick Ket.

Werken van Pyke Koch in bezit van het Dordrechts Museum:

Laden...
Sluit het Verborgen Museum