... Johannes Willem Boshamer (1802-1857) en Hollandse School (19e eeuw)

Johan Hendrik Boshamer

07-01-1800 (Dordrecht)  -  29-01-1852 (Dordrecht)

Boshamer was een tekenaar en schilder die wegens een verlamming in zijn rechterhand al zijn schilderijen met zijn linkerhand bewerkte. Veel is niet over hem bekend. Wel is in kunsthistorische stukken terug te vinden dat Boshamer van 1826 tot 1830 werkzaam was in Dordrecht,
waarvoor hij een attest van goed gedrag kreeg van Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht: ,,De heer Johannes Boshamer staat bij ons bekend als een bekwaam kunstschilder en
teekenmeester die door zijn geschikt gedrag de algemene achting verdient en allesints
aanbevelingswaardig is”.

Sluit het Verborgen Museum