Vrije Academie

De Synode van Dordrecht in 1618-1619, de enige protestantse kerkvergadering van voor 1800, heeft in grote mate de calvinistische traditie van Nederland bepaald. De tentoonstelling Werk, bid en bewonder in het Dordrechts Museum neemt het imago van de eerste generaties calvinisten onder de loep. Waren ze werkelijk zo sober, zuinig, gelovig, hardwerkend en humorloos als wordt beweerd?

Maak kennis met weduwe Jacoba Lampsins, die door Ferdinand Bol haar huis liet verfraaien. Diens Abraham ontvangt de drie engelen vormt het bewijs dat calvinisten wel degelijk van kunst en luxe hielden. Sterker, ze verhieven zelfs taal tot kunst, getuige de Koninklijke Statenbijbels op de tentoonstelling. Verander uw kijk op het calvinisme; schrijf u in voor de lezing door Patricia Huisman bij de tentoonstelling Werk, bid en bewonder.

Aanmelden via vrijeacademie.nl

Foto Mike Bink

Sluit het Verborgen Museum