Beet! première-tour

Koop uw kaartje online

Premièretour Beet! Vissen naar verborgen betekenissen.

Beet! laat voor het eerst zien hoe sterk vis de Nederlandse kunst en cultuur heeft verrijkt. Het is een speurtocht naar verschillende, vaak verborgen betekenissen van vis. Van Bruegels De grote vissen eten de kleine tot Eschers Water en Lucht.

Vis is niet altijd wat het lijkt. Bij Jan Steen is een opgehouden haring met twee uien een humoristische verwijzing naar het mannelijk geslachtsdeel. Vis kan een erotische betekenis hebben. Maar vis komt ook vaak in Bijbelse verhalen voor en is een belangrijk religieus symbool. Steeds weer hebben kunstenaars vissen uitgebeeld en als religieus, erotisch of satirisch symbool gebruikt. Bijbelse verhalen als de Wonderbare visvangst en Jonas in de walvis komen in de tentoonstelling voorbij, maar ook carnaval en vasten, en talloze spreekwoorden en spotprenten met vis.

De visvangst is lange tijd de belangrijkste economische activiteit van Dordrecht geweest. Dit is terug te vinden in de collectie van het Dordrechts Museum die de basis vormt voor de tentoonstelling. Daarnaast werken tal van vooraanstaande musea mee. Bruiklenen werden verkregen van het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België in Brussel en vele andere musea en particuliere collecties in binnen- en buitenland.

Door de eeuwen heen wordt zichtbaar hoe de ene kunstuiting de andere beïnvloedt, maar ook hoe thema’s veranderen of hun betekenis verliezen. Een ding is zeker: u zult nooit meer hetzelfde naar vis kijken.

Sluit het Verborgen Museum