PARTNERS 

Het Dordrechts Museum weet zich gesteund door de Vereniging Dordrechts Museum en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum. Meer informatie vind je hier

BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Lees hier hoe de BGL het Dordrechts Museum...

Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum

Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum zet zich via sponsoring in voor het Dordrechts Museum en voor Huis Van Gijn. Bedrijven en particulieren kunnen lid worden. De stichting beheert een fonds om voor het museum kunst aan te kopen.

Vereniging Dordrechts Museum

De Vereniging Dordrechts Museum staat open voor iedereen die het museum een warm hart toedraagt. De vereniging organiseert activiteiten zoals lezingen en studiebijeenkomsten en verleent financiële steun.

Art & Dining

Binnen de muren van het Dordrechts Museum ben je van harte welkom bij Art & Dining. In het museumrestaurant kom je om te genieten van eten, drinken en kunst.

Wilt u ook schenken?

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling
Het Dordrechts Museum is erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.