GESCHIEDENIS 

Het museum door de jaren heen

De oprichting van het Dordrechts Museum in 1842 was een particulier initiatief. In dit jaar richtte een aantal kunstliefhebbers en verzamelaars de Vereniging Dordrechts Museum op. Men vond dat de tijd rijp was om ‘een Museum van Schilderijen’ tot stand te brengen, opdat ‘de talenten der levende meesters’ meer bekendheid zouden krijgen.

In korte tijd had de Vereniging maar liefst 113 leden en stelde de gemeente de bovenzaal van de Boterbeurs in de Wijnstraat ter beschikking als expositieruimte. Het Dordrechts Museum was hiermee een feit. Het allereerste collectiestuk, Gezicht aan de Rijn van Willem de Klerk uit 1843, was een schenking van een van de oprichters.

De collectie van het Dordrechts Museum is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste stedelijke musea van het land. Het museum heeft een internationaal bekende en gewaardeerde collectie schilderkunst, die ruim 400 jaar Nederlandse schilderkunst omvat: van de 16e eeuw tot nu. De verzameling is vanaf 1842 blijven groeien en groeit nog steeds. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan particuliere schenkers, fondsen, de Stichting Vrienden van het Dordrechts Museum en de Vereniging Dordrechts Museum. De collectie vormt het uitgangspunt voor een afwisselend programma van tentoonstellingen en activiteiten.

Lees meer over de collectie

Wie nu door de rijke zalen van het museum loopt, kan het zich nauwelijks meer voorstellen dat het allemaal begon met één schilderij, geschonken door één particulier. In meer dan anderhalve eeuw is de collectie door vele aankopen, schenkingen en legaten uitgegroeid tot een indrukwekkende collectie schilderkunst.