Verdieping

Verrader
Verrader

Gebruikelijk bij dit thema is het moment waarop Jezus aankondigt dat een van zijn leerlingen hem zal verraden. Hij neemt zelf een centrale positie in, de blik gericht op de beschouwer. De verrader Judas zit geïsoleerd rechts vooraan. Zout en wijn symboliseren het verbond tussen God en de mensen. Judas verbreekt dit het verbond letterlijk: hij zit met zijn rug naar de wijnkelk en het zoutvat. Rechtsonder heeft de schilder zichzelf afgebeeld.

Twaalf leerlingen plus
Twaalf leerlingen plus één

Jezus komt met zijn twaalf leerlingen bij elkaar om voor het laatst samen te eten. Kun je zien wie Jezus is? De schilder Willem Key heeft ook zichzelf afgebeeld, de dertiende man op het schilderij. Waarom kijkt hij ons aan?

Evangelie van Lucas
Evangelie van Lucas

Op de originele lijst is in het Latijn aangegeven dat de afbeelding is gebaseerd op het evangelie van Lucas: Doch zie, de hand van Hem die mij verraadt, is met Mij aan tafel. Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! En zij begonnen te twisten, wie van hen het wel zijn kon, die dat zou doen. Het thema is voor het eerst gebruikt door Leonardo da Vinci.

Uit het zuiden
Uit het zuiden

Voor de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden in 1568 doen opdrachtgevers ook vaak een beroep op kunstenaars uit de grote zuidelijke kunstcentra Antwerpen en Brussel. Dit schilderij van de Antwerpse schilder Key is een van de laatste voorbeelden, gemaakt in opdracht voor de Grote Kerk. Vele altaarstukken en ander religieuze werken zijn na de Beeldenstorm verkocht. Dit is het enige altaarstuk in het museum.

Ondertekening
Ondertekening

Het schilderij is op paneel geschilderd en daardoor geschikt voor onderzoek met infraroodreflectografie. Die methode maakt het mogelijk om de verborgen ondertekening bloot te leggen. Die verraadt het handschrift van de kunstenaar en verschaft zo meer informatie over maker en werk. Hier is bijvoorbeeld te zien dat het gezicht van de man helemaal links is aangepast. Zulke correcties zijn een aanwijzing dat Key dit werk eigenhandig vervaardigde.

Opinie

favoriete details
1 details gekozen door gebruikers
vraag & antwoord
er zijn nog geen vragen gesteld

Er zijn nog geen

vragen gesteld

wat vinden anderen?
wacht niet en plaats je reactie
2 0 0

meer informatie

bekijk alle adlib informatie