Verdieping

De aankoop
De aankoop

Tijdens de opening van de TEFAF in 2011 trok het plafondstuk van Busschop veel aandacht, niet in de laatste plaats van het Dordrechts Museum. Waar zou het stuk beter op z’n plaats dan in de stad waar het is gemaakt? En waar passen de vogels mooier dan in het museum waar ook de eend van Cuyp en de vogelbehangsels van Schouman hangen? Zonder steun van de Vereniging Rembrandt was de aankoop niet haalbaar. Gelukkig was het bestuur van de Vereniging Rembrandt op de beurs aanwezig. Er werd gepolst of het plafondstuk in aanmerking zou kunnen komen voor steun. Intussen werd onderhandeld over de prijs en kon een optie worden genomen. Er moest snel worden besloten en risico worden genomen. Drie dagen na de opening kocht het museum het plafondstuk, nog voor de officiële toezegging van de Vereniging Rembrandt.

De aankoop kwam uiteindelijk tot stand met steun van het speciaal voor het Dordrechts Museum en Huis Van Gijn opgerichte Willem en Mary Reus-de Lange Fonds van de Vereniging Rembrandt en het VSB-fonds.

Het familiebedrijf
Het familiebedrijf Busschop

De in Dordrecht geboren Abraham Busschop begon zijn carrière met ‘beeldenschilderen’, het op ware grootte afbeelden van mensfiguren die langs de contouren werden uitgezaagd. Deze waren bedoeld om op een vermakelijke manier bezoek te misleiden. Vader Cornelis Bisschop (1630-1674), ook wel als Busschop gespeld, was een van de eersten die met dergelijke bedriegertjes experimenteerde. Het werd een tamelijk lucratieve familiezaak waarin ook de oudste broer en drie zussen van Abraham meewerkten. Abraham ging zich al snel toeleggen op wat zijn grote specialiteit zou worden: decoratieve vogelstukken. Vele schoorsteen-, bovendeur- en plafondstukken beschilderde hij met in- en uitheemse vogels, zowel in Dordrecht als in zijn latere woonplaats Middelburg.tal van inheemse en exotische vogels weergegeven. Enige commotie lijkt te ontstaan in het midden (onder) rond een zwarte raaf. Bij nadere bestudering blijkt het om meer te gaan dan een decoratieve schildering alleen. Het is niet zomaar een verzameling van allerhande vogels. Ze beelden samen het verhaal uit van de raaf (of kraai) die zich getooid had
met de veren van andere vogels, ontleend aann de fabels van Aesopus.

Restauratie
Restauratie

Het plafondstuk heeft een uitvoerige restauratie ondergaan. Nu prijkt het aan het plafond van de Stillevenzaal in het Dordrechts Museum. Het plafondstuk was in het verleden verkleind om het op een nieuwe locatie in te kunnen passen. Tijdens de restauratie zijn de omgeslagen randen van ongeveer 10 cm. breed teruggevouwen, waarmee het oorspronkelijke formaat werd hersteld. Hierdoor werd onder meer de felrode staart van de geelvleugel ara weer helemaal zichtbaar. Het verfoppervlak werd gereinigd, waarmee de voorstelling aan helderheid won. Daarnaast zijn beschadigingen en in het verleden aangebrachte overschilderingen gerestaureerd.

Vermaard vogel- en
Vermaard vogel- en plafondschilder

Busschop is tegenwoordig nog maar bij weinig mensen bekend. Veel groter is de reputatie van zijn voorganger en voorbeeld Melchior d’Hondecoeter, de belangrijkste 17de-eeuwse schilder van pluimvee en exotische vogels. In de 18de eeuw valt die eer ten deel aan Aert Schouman, aan wie in het Dordrechts Museum een aparte zaal is gewijd. Toch werd hij in zijn eigen tijd gerekend tot de belangrijkste vogelschilders. ‘Vermaard Vogel- en Plafondschilder’ werd hij kort na zijn overlijden genoemd. Kunstenaarsbiografen waren vol lof over zijn werk.

Film| Voorbereiding
Film| Voorbereiding restauratie

In de film is te zien in hoe erg het schilderij beschadigd is en wat er voor nodig is, het doek weer in goede conditie te brengen.

Film | Achtergronden
Film | Achtergronden

In de film vertelt conservator Sander Paarlberg over Abraham Busschop en zijn opvolgers en voorgangers. Zo wordt Busschop in de tijd geplaatst en de achtergronden van het schilderij belicht.

Film | Restauratie
Film | Restauratie

In de film is te zien in hoe de restauratoren te werk gaan. Ze halen het doek los van het oude spieraam en zetten er een nieuwe voor in de plaats, de randen van het schilderij worden omgevouwen met behulp van een föhn, scheuren worden hersteld, vernis wordt afgenomen en oude verflagen worden weggehaald.

Film | Laatste fase
Film | Laatste fase

In de film is te zien in hoe de restaurator te werk gaat en met retouches en restauratie van de randen het kunstwerk weer in oude staat herstelt.

Film | Ophangen
Film | Ophangen

Opinie

favoriete details
2 details gekozen door gebruikers
vraag & antwoord
er zijn nog geen vragen gesteld

Er zijn nog geen

vragen gesteld

wat vinden anderen?
wacht niet en plaats je reactie
1 0 0

Gerelateerd

kunstwerken

1 still out of the

meer informatie

bekijk alle adlib informatie